Disclaimer

Informatie op Budgetkings.nl

Budgetkings.nl, of de respectievelijke rechthebbenden, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. Toestemming tot het gebruik, reproduceren, distribueren, verzenden, te koop aanbieden of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden dient in alle gevallen schriftelijk aan ons te worden verzocht. De informatie is door Budgetkings.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld en we hebben getracht deze informatie zo goed als mogelijk actueel te houden en te controleren op juistheid. De gegevens worden deels aangeleverd door derden, wij kunnen daarom ook niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze gegevens en de inhoud van deze website. Budgetkings.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Budgetkings.nl hyperlinks naar internetsites gekoppelde bestanden van derden weergeeft, betekent dit niet dat Budgetkings.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Budgetkings.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Budgetkings.nl niet geverifieerd.

Voorwaarden gebruik website

Door de website te gebruiken gaat u akkoord met de volledige tekst uit deze disclaimer en met ons privacybeleid. Indien u niet akkoord bent, verzoeken wij u de website direct te verlaten. Wanneer u Budgetkings.nl gebruikt om uw eigen budgettips, verdientips of ervaringen in te sturen, gaat u akkoord met de publicatie van de door u aangeleverde content. Verder gaat u ermee akkoord dat wij de content eventueel (ter beoordeling van ons) aanpassen, uitbreiden of samenvoegen met andere inhoud op de website. Ook kunnen advertenties in of naast de door u ingestuurde inhoud worden geplaatst en kunnen hyperlinks naar zogeheten affiliateprogramma’s worden aangebracht. Het insturen van uw tips verplicht ons niet tot het publiceren ervan. Haatdragende, racistische of pornografische teksten zijn in geen geval toegestaan. U weerhoudt zich er ook van in uw inzendingen bedrijven of personen zwart te maken of anderszins te benadelen.

Budgetkings.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Een e-mailbericht van het Budgetkings.nl is informatief van aard, u kunt geen rechten ontlenen aan de via de e-mail verzonden informatie.

Bereikbaarheid Budgetkings.nl

Budgetkings.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bereikbaarheid of onbereikbaarheid van deze website.

Wijzigingen

Budgetkings.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.